Skip to main content

 

Vážení příznivci značky Porsche,

z podnětu majitelů starší vozů Porsche byl pro tyto zájemce o členství v našem licenčním klubu vytvořen klubový registr - registr Classic.

Členem se mohou stát majitelé starších modelových řad vozů Porsche, až po typ Porsche Carrera 993. Tito si mohou zvolit, zda budou chtít být evidování v sekci Porsche Club CZ, kde jsou vozy novější, či v Porsche Clubu CZ - registru Classic.

Všichni členové registru Classic mají současně právo se účastnit i akcí, které pro členy pořádá Centrální klub - Porsche Club CZ.

Pokud máte o členství v Porsche Clubu CZ - registru Classic zájem, přečtěte si prosím pozorně níže uvedené informace:

Členem klubu se může stát pouze majitel nebo uživatel vozu značky Porsche, který je opravdovým vyznavačem fenoménu Porsche a bude se chtít aktivně podílet na klubových aktivitách. Jeho chování a vystupování musí být dobrou vizitkou pro klub a značku Porsche.

Detailnější informace o klubu najdete na Úvodní webové stránce v oddíle Informace o klubu.

Pokud se chcete stát členem Porsche Clubu CZ (majitelé vozů Porsche - do typu vozu Porsche Carrera 993 ) je postup následující:

1. Vyplňte přiloženou elektronickou přihlášku do Porsche Clubu CZ ( viz. v pravém horním rohu ) a zadejte uložit - Vaše přihláška je nám automaticky doručena.

2. Budeme vás následně kontaktovat, obdržíte od nás písemné vyrozumění o registraci vaší přihlášky a budete námi pozván(a) na nejbližší klubové setkání, kde se budeme moci vzájemně poznat.

3.Teprve potom můžete obdržet naše písemné vyzvání k úhradě vstupního a členského příspěvku. Bez tohoto písemného vyrozumění prosím úhradu neprovádějte.

4. Po přijetí úhrady poplatků budete o akceptaci vaší přihlášky a schválení vašeho členství v Porsche Clubu CZ písemně vyrozuměn(a).

Detailnější informace o klubu najdete na naší Úvodní stránce - v oddíle Informace o klubu.

 

Eva Ševčíková

Prezidentka Porsche Clubu Česká republika