Skip to main content

Milí příznivci značky Porsche !

Vítejte na stránkách Porsche Clubu Česká republika, oficiálního a licenčního klubu výrobce vozů Porsche - firmy Dr. Ing.h.c. Porsche AG v Německu.

Porsche Club Česká republika byl založen v České republice v roce 2005 jako jediný Centrální Porsche Club, současně s právem užívat jméno a znak Porsche. Klub je veden a řízen v souladu s pravidly, které pro své licenční kluby stanovila firma Porsche AG.

Pouze licenční Porsche Cluby mají právo užívat název Porsche Club či Porsche Classic Club a ochrannou známku Porsche.

Licenční Centrální Porsche Cluby a jejich oblastní a zájmové klubové registry, existují téměř v každém státě na celém světě a jsou sdruženy v jedné z největších organizací tohoto druhu na světě - Porsche Clubs Worldwide - která je koordinována přímo firmou Porsche AG. Klubů jsou stovky a sdružují statisíce členů.

Všechny licenční Porsche Cluby jsou lehce identifikovatelné - na celém světě mají jednotné logo a jednotný vzhled svých webových stránek, které jsou vždy opatřeny logem klubu, jehož součástí je vždy vlevo znak Porsche. Na stránkách je rovněž licenční razítko, vydané firmou Porsche AG, s evidenčním číslem klubu.

Porsche Clubu Česká republika bylo firmou Porsche AG přiděleno licenční číslo 226 .

Porsche Club Česká republika má rovněž velmi úzké vazby na zástupce značky Porsche v České republice - generálního dovozce automobilů Porsche do České republiky - firmu  Porsche InterAuto jejímž prostřednictvím jsou členům našeho klubu, exkluzivně jako prvním, prezentovány nové vozy a informace o značce Porsche.

Pro členy našeho klubu pořádáme v průběhu každého roku sportovní, kulturní a společenské akce, při kterých lépe a více poznáváme své vozy, vyměňujeme si vzájemně zkušenosti a zdokonalujeme své jezdecké schopnosti. Spolupracujeme s licenčními Porsche Cluby z celého světa, vzájemně se navštěvujeme a pořádáme rovněž společné akce. Poznáváme tak nové přátele se stejnými zájmy a naše prožitky, umocněné fenoménem značky Porsche, nás všechny sbližují.

Členem klubu se může stát majitel a uživatel vozu značky Porsche, který je opravdovým vyznavačem značky Porsche a bude se ve svém volném čase chtít aktivně podílet na klubových aktivitách.

Jeho chování a vystupování musí být dobrou vizitkou pro klub a značku Porsche, kterou se jako člen klubu zavazuje nepoškozovat a chránit ji.

Takovíto zájemci o členství v našem Porsche Clubu Česká republika jsou mezi námi srdečně vítáni !

Pokud se budete chtít stát členem našeho klubu, čtěte prosím dále - v sekci přihláška do klubu.

 

Eva Ševčíková
prezidentka

Kontakt:

Porsche Club Česká republika
Záhumenní 367, 742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 821 100
tel.: +420 556 821 574
fax: +420 556 811 135
e-mail: sevcikova@auto-engineering.cz

www.porsche-club-ceska-republika.cz